top of page

שגרת קורונה | BE - DUDE

מאגר מאגרי הלמידה והתוכן אונליין

חינמיים | לכל הגילאים

גן ילדים | יסודי | חט"ב | תיכון
 

המידע באתר נאסף בקבוצת הפייסבוק CO.RONA.IL  - הצטרפו אלינו לעדכונים, הומור קורונה וכלים נוספים לשגרה הצטרפו אלינו. 

שימו לב- סופר חשוב: הרשימה אינה רשימת המלצות ! יש תמיד לבדוק היטב את התוכן, ויכולתו לספק לכם מענה מתאים לגיל ולמדיניות החינוכית שלכם. 

- מאגרי אתרי למידה מרחוק לתלמידים בכל הגילאים -

bottom of page