מרכז המידע: מחקר ופדגוגיה

הגדרת מחוננות - גישות שונות

מאתר משרד החינוך - הגדרות

פורטל מוסדות חינוך - מחוננים ומצטיינים

משרד החינוך - תכניות ופדגוגיה

הפורטל הוא שער מידע להוראת מחוננים ומצטיינים - מיועד לאנשי הוראה עובדי משרד החינוך, המידע הנמצא בו גלוי רק לאחר הזדהות משרד החינוך (לעובדי הוראה).

פורטל עובדי הוראה - מרחב פדגוגי: מחוננים ומצטיינים

משרד החינוך - תכניות ופדגוגיה

הפורטל הוא שער מידע להוראת מחוננים ומצטיינים - מיועד לאנשי הוראה עובדי משרד החינוך ולציבור.

כיתת מחוננים - מדריך למתקדמים, 2019

משרד החינוך - דוח כלים פדגוגיים

מדריך פדגוגי מקיף של משרד החינוך בשיתוף עם אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות - להוראת מחוננים בכיתות ייחודיות לכך. 

איגרת מידע לרכזי ההשתלבות - בנושא מחוננים ומצטיינים, 2018

משרד החינוך- האגף למחוננים ולמצויינים - המלצות

מדריך מקיף של משרד החינוך פדגוגי ולוגיסטי - להוראת מחוננים ומצטיינים ושילובם בכיתות הטרוגניות. 

שילוב וקידום מחוננים ומצטיינים בבתי ספר יסודיים הטרוגניים, 2018

היוזמה למחקר יישומי בחינוך

דוח מקיף ומקצועי על דרכי שילוב דיפרנציאליות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בתוך כיתה הטרוגנית בבית ספר רגיל ביסודי. 

שילוב תלמידי תיכון מקבוצות אוכלוסייה שונות בלימודים אקדמיים, 2018

מרכז המחקר והמידע - כנסת ישראל - דוח מחקר

איתור תלמידים מחוננים במערכת החינוך, 2017

דוח שהוגש לוועדה לזכויות הילד - דוח מחקר

הילד המחונן ובית הספר, 2014

ד"ר חנה דוד - מאמר מחקרי קצר

מחוננות: הזכות והאתגר. 
"מטרת מאמר זה היא לעורר את המודעות של גורמי טיפול בבית הספר לצרכים המיוחדים של ילדים מחוננים ולדרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה..."
מהן דרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה? (עמודים 9-11)

תלמידי תיכון הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, 2011

דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות בכנסת - - דוח מחקר

טיפוח תלמידים מחוננים במערכת החינוך, 2006

דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות בכנסת- דוח מחקר

טיפוח תלמידים מחוננים, 2002

דוח שהוגש לועדת החינוך והתרבות בכנסת- דוח מחקר

דוח ועדת נבו, 2004

בדקה את מצבם של הילדים המחוננים בישראל - ועדה

הועדה מצאה שהילדים המחוננים לא נהנים משוויון הזדמנויות בחינוך, לא מטופחים ומועצמים כראוי ולא מקבלים מענה לזכויותיהם ולצורכיהם. 

דוח מרלנד, 1972, ארה"ב

בדק את מצבם של הילדים המחוננים בארה"ב

הדוח מציג תמונת מצב עגומה לפיה ילדים מחוננים שלא מקבלים מענה מתאים מוקדם ככל האפשר מפתחים שורה של נזקים, לעתים חמורים, כגון - לקויות למידה, נשירה ממוסדות חינוך ועוד. לקריאת ניתוח קצר של הדוח ומסקנותיו ראו כאן

בלוג האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

ד"ר גילמור קשת - מידע, מאמרים, ספרות, טורים מקצועיים ועוד

מתוך האודות בבלוג:

"האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מעוניין להנגיש את המחקר האקדמי בתחום לצוותי החינוך ולציבור הרחב, וכן לעודד שיתופי פעולה בין החוקרים בתחום המחוננות בישראל לבין אנשי ההוראה, הניהול וההדרכה העוסקים בתחום.  בלוג האגף למחוננים ולמצטיינים יציג פרסומים מהמחקר בתחום חינוך המחוננים והמצטיינים באמצעות תקצירים של מאמרים, סקירות ספרות, המלצות קריאה וכיו"ב. יפורסמו תקצירי מאמרים על פדגוגיות ודרכי הוראה המתאימות למחוננים ולמצטיינים. הקוראים מוזמנים להגיב לרשומות ולדון בסוגיות המתעוררות. בנוסף ניתן להגיב בדף הנוכחי ולהעלות סוגיות חדשות הדורשות טיפול לדעתכם ונצרף אותן לתור 🙂 לצורך התייחסות."

 

הבלוג הוא למעשה אתר ובו מאגר מאמרים ומידע גדול בסוגיות חינוך מחוננים ומצטיינים - לשימוש צוותי חינוך, הורים והציבור  

Please reload

November 08, 2018

דו"ח: שילוב וקידום מחוננים ומצטיינים - בבתי ספר יסודיים הטרוגניים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מתוך אתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים :

״בתי הספר היסודיים בישראל הטרוגניים על פי רוב ובהם תלמידים בעלי יכולות שונות. דוח זה מתמקד בתלמידים המחוננים והמצטיינים, ומציג אפשרויות וכלים שונים להוראה מיטבית עבורם במסגרת הבית־ספרית.
כיוון שתלמידים מחוננים ומצטיינים שוהים רוב שעות השבוע בכיתות רגילות, חוקרים ואנשי שטח בַּתחום מדגישים את הצורך להכשיר מורים לטפח תלמידים מחוננים ומצטיינים. אולם רוב המורים המלמדים בכיתות הטרוגניות בארץ ובעולם חסרי הכשרה ייחודית בהוראת מחוננים. יחד עם זאת, מחקרים בהוראת מחוננים ומצטיינים ותוכניות הוראה שפותחו על בסיסם הם עדות לכך שיש כלים ומתודות שגם מורים ללא הכשרה פרופסיונאלית להוראת מחוננים יכולים ליישם בכיתתם בהצלחה.


האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים עוסק בימים אלו בפיתוח מודלים להוראת מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים. הוא פנה ליזמה למחקר יישומי בחינוך בבקשה להציג דוגמאות מהעולם למענֶה לצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים בבית הספר היסודי, במהלך יום לימודים רגיל.

בדוח זה מוצגים שיטות וכלים בהוראת מחוננים ומצטיינים שהשימוש בהם רווח ומבוסס מחקרית. אלו נחלקים להתערבויות שמורים יחידים יכולים להפעיל באופן עצמאי בכיתה ולתוכניות שהיקפן שכבה או בית ספר שלם. נעשה מאמץ להציג בדוח שיטות וכלים קלים יחסית להטמעה – כאלו שניתן להשתמש בהם להוראה באופן מיטבי, ללא הכשרה פרופסיונאלית של מורים בתחום וללא ניסיון מיוחד בהוראת מחוננים. לבסוף, הדוח מציין דרכים אפשריות להטמעת השיטות והכלים הנסקרים בו. הדוח יוצא מתוך הנחה שעל מורים להיות מודעים לכך שהתלמידים המחוננים והמצטיינים זקוקים למענה ייחודי במסגרת שילוב, ושהמטרה הפדגוגית אינה להתאים אותם למערכת, אלא לאפשר להם לפתח את אישיותם באופן מלא.״

(מומלץ לקרוא את הדוח המלא ולהעביר הלאה)

Please reload