top of page

מידע, מאמרים וספרות

ד"ר גילמור קשת

מתוך האודות בבלוג:
 "האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מעוניין להנגיש את המחקר האקדמי בתחום לצוותי החינוך ולציבור הרחב, וכן לעודד שיתופי פעולה בין החוקרים בתחום המחוננות בישראל לבין אנשי ההוראה, הניהול וההדרכה העוסקים בתחום.  בלוג האגף למחוננים ולמצטיינים יציג פרסומים מהמחקר בתחום חינוך המחוננים והמצטיינים באמצעות תקצירים של מאמרים, סקירות ספרות, המלצות קריאה וכיו"ב. יפורסמו תקצירי מאמרים על פדגוגיות ודרכי הוראה המתאימות למחוננים ולמצטיינים. הקוראים מוזמנים להגיב לרשומות ולדון בסוגיות המתעוררות. בנוסף ניתן להגיב בדף הנוכחי ולהעלות סוגיות חדשות הדורשות טיפול לדעתכם ונצרף אותן לתור 🙂 לצורך התייחסות."
הבלוג הוא למעשה אתר ובו מאגר מאמרים ומידע גדול בסוגיות חינוך מחוננים ומצטיינים - לשימוש צוותי חינוך, הורים והציבור

ד"ר חנה דוד

מחוננות: הזכות והאתגר.

"מטרת מאמר זה היא לעורר את המודעות של גורמי טיפול בבית הספר לצרכים המיוחדים של ילדים מחוננים ולדרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה..." מהן דרכי ההתערבות האפשריות בתוך המערכת הרגילה? (עמודים 9-11)

bottom of page