top of page

מדריך מבחני איתור וערעורים - שאלות ותשובות

עודכן ביום: 16.11.2017

הבהרה: זהו מדריך לא פורמלי שהוכן בהתייעצות עם הגורמים המקצועיים באגף המחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, במענה לשאלות חוזרות שעלו מהורים בשטח, והופנו לקואליציית יהלו"ם. שימו לב, הפרסום באתר זה נאסף ומונגש בהתנדבות, הוא אינו מקור פורמלי ואין להסתמך עליו ככזה.

נכון ליום 8.2020 ניתן למצוא מדריכים עדכניים למבחני איתור לתכניות ייחודיות ביסודי ובעל יסודי
באתר משרד החינוך כאן  בעמוד זה קיימים גם קישורים לפניות רשמיות בנושא ומדריך שאלות ותשובות.

מה המשמעות של מבחני האיתור ותוצאותיהם?

המבחנים אותם מקיים האגף למחוננים ולמצטיינים הנם מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים . מבחני האיתור לתכניות הייחודיות אינם דיאגנוסיטיים ולא נבנו כדי לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא כדי לבחור את התלמידים בעלי הכושר הקוגניטיבי הכללי הגבוה ביותר לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לפיכך המידע הלגיטימי היחיד שניתן להפיק מן המבחנים הוא האם ניתן לקבל את הנבחן לתכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע לתכנית. 

 

מהו מבחן שלב א'?

מבחן סינון אותו עוברים בשלב ראשון כל תלמידי השכבה בבית הספר. המבחן נועד לסייע לסגל בית הספר לבחור את התלמידים בעלי היכולת הגבוהה ביותר בכיתה (כ-15% מהתלמידים בכיתה), והוא בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום החשבון והשפה. בתום בדיקת המבחנים בית הספר מודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב'. הורים רשאים לבקש מביה"ס שלא לבחון את הילד בשל ענייני בשלות אישית/ רגשית או כל סיבה אחרת.

מבחן שלב א לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעות תקשורת ובעלי לקויות פיזיות) . ביה"ס מונחה לבחון את התלמידים מבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים והניתנים עבורם בבית הספר.

 

כדי להיבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים צריך להגיש לרפרנט המחוזי  בקשה למבחן מותאם בטופס מקוון בצירוף המסמכים ולעקוב אחר קבלת הזימון המתאים. ההנחיות מצויות באתר האגף למחוננים ומצטיינים בכתובת

www.education.gov.il/gifted

 

אם תאושר הבקשה ייבחן התלמיד במועד מיוחד ולא עם יתר התלמידים מבית הספר.    

המועד האחרון להגשת בקשה למבחן בתנאים מותאמים לשנתון הנבחן לראשונה הוא 20.11.2017 ולשאר השנתונים (הורים מערערים, תלמידים שלא נבחנו בעבר, תלמידים שמשפחתם חזרה מחו"ל) -  31.12.2017

 

האם תלמיד חייב להיבחן ?

השתתפות במבחנים (שלב א' ושלב ב') היא זכות ולא חובה. בתחילת שנת הלימודים בתי הספר שולחים להורים מכתבים מפורטים ובהם כל המידע הנדרש בנושא והנחיה כי ההשתתפות במבחנים הינה זכות ולא חובה.  להורים  המעריכים כי הבחינה עלולה להיות חוויה מתסכלת עבור ילדם או שהם אינם מעוניינים שילמד בתוכניות המיוחדות, אנו ממליצים לא להיבחן.
הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן, יודיע על כך בכתב לבית הספר. 

מה עושים אם הילד חולה ביום הבחינה?

אין לשלוח ילד/ה חולה לבחינות. במקרה של מחלה במבחן שלב א' יש להודיע על כך לצוות בית הספר. במקרה של ילד חולה במבחן שלב ב' יש להודיע למכון הבוחן בהתאם למידע המופיע במכתב הזימון לבחינה. כמו כן ניתן לפנות לרפרנטית המחוזית בהתאם לפרטים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת: www.education.gov.il/gifted.

 

האם  יש אפשרות לחזור על מבחן שלב א (מבחן הסינון הבית ספרי)? 

לא ניתן. מבחן שלב א' הינו ארצי ומתקיים במועד שנקבע לכך בלבד.

כיצד ניתן לערער על תוצאות מבחן שלב א?

ניתן להגיש בקשת ערעור בטופס מקוון בלבד  באתר האגף למחוננים בכתובת www.education.gov.il/gifted

שם הטופס: "ערעור על שלב א' ובקשה למבחן שלב ב'" (בכניסה לאתר האגף מצד שמאל מופיע קישור לטופס) והוא מיועד לשנתון הנבחן לראשונה.  הטופס ללא תכן פניה. עם קליטתו במערכת מתקבלת הודעה המאשרת את קבלת הטופס בהצלחה. 

מועד אחרון להגשת הבקשה הוא 20.11.2017. בקשות בטופס לא מתאים לא תטופלנה.

 

לתשומת ליבכם, טופס ערעור על שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' לשנתון הנבחן לראשונה הוא למבחן רגיל. ישנה הבהרה לכך שבקשת ערעור למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים יש להגיש בטופס הנכון כך גם לגבי ערעור ובקשה למבחן בשפה זרה.

 

ערעור על תוצאות מבחן שלב ב' ליתר השנתונים (ג-ה) - הטופס מכיל תכן פניה.

בקשות למבחן בתנאים מותאמים ומבחן בשפה זרה יש להגיש בטופס בקשה המיועד לכך בצירוף המסמכים המתבקשים. הבקשות מטופלות על ידי רפרנטים למבחני קבלה במחוזות.

המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 31.12.2017

 

על סמך מה מחליטים אם הערעור על שלב א' התקבל או נדחה?

הבדיקה הינה מערכתית ומוסדית בהתאם לשיקולי האגף (כגון כמות התלמידים המערערים מאותו מוסד, סוג ביה"ס- בית ספר שבו לא משתתפים במערך האיתור, תלמידים מבתי"ס פרטיים ותלמידי חינוך ביתי). חשוב להבהיר שהערעורים על שלב א' נעשים ברגישות רבה לבקשת הערעור של ההורה ובמקרים הבודדים בהם לא מתקבל הערעור מתקיים דיאלוג עם ההורה והמוסד החינוכי. 

 

עד כמה תוצאות מבחן שלב א מנבאים את תוצאות מבחן שלב ב?

במבחן שלב א אין משמעות ל"עבר". הוא נועד לסייע לצוות בית הספר לבחור את 15% התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים בכיתה. מורים/מחנכים יכולים להמליץ על תלמידים על סמך היכרותם גם אם מסיבה כלשהי לא בלטו במבחן שלב א', או שלא ביצעו אותו. באופן עקרוני  מבחן שלב א' מתבסס על הישגים בבית הספר. סביר להניח שתלמיד שלא בלט בהישגיו אלה, יתקשה לעמוד במבחן שלב ב' שהינו מבחן מורכב יותר ומצריך יכולות חשיבה גבוהות יותר. 

 

מה ההבדל בין מבחן שלב א למבחן שלב ב ?

מבחן שלב  א' הנערך בביה"ס בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום החשבון. תלמידים שלא הופנו לשלב ב' על סמך תוצאות מבחן שלב א'  או על סמך חוות דעת של הצוות החינוכי עשויים להתקשות במבחן שלב ב .

 

מבחן שלב ב' מתקיים באמצעות  המכון הבוחן מחוץ לבית הספר, בשעות אחר הצהרים במתכונת קבוצתית. מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילדים. הבחינה בשלב ב' היא ברמת קושי גבוהה מכיוון שהיא נועדה לאתר את הילדים המוכשרים ביותר מכלל התלמידים. המבחן בנוי ממס' שאלונים בתחומי החשיבה המתמטית, כישורי השפה והחשיבה המופשטת (צורנית). המבחן דורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן. מומלץ להורים לקחת בחשבון שהאתגר המאומץ עלול לגרום לתסכול ועגמת נפש אצל הילד. על סמך מבחני שלב ב', לתכניות הייחודיות למחוננים מופנים תלמידים שהישגיהם הגיעו לאחוזון ארצי של כ - 97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן.

במקומות בהם פועלות תכניות למצטיינים בתוך מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים, מאותרים גם תלמידים שהישגיהם היו באחוזון ארצי של כ - 92 ולא הגיעו לאחוזון ה- 97.

מתי מתבצעים מבחני האיתור (שלב ב') בחינוך היסודי?

מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות בחינוך היסודי מתקיימים מדי שנה במהלך החודשים ינואר-מרס לקראת שנת הלימודים שלאחר מכן.

 

האם צריך להתכונן לבחינה?

 אין צורך להתכונן למבחן המחוננים. לדעת אנשי המקצוע באגף לה שותפים פסיכומטריקאים מומחים, אנשי המערך המסייע, יועצים ופסיכולוגים,  הכנה למבחן היא מיותרת לחלוטין ומכניסה ללחץ מיותר את הילדים וההורים.

האם ניתן לקבל את תוצאות מבחן שלב ב?

לא ניתן למסור תוצאות או כל מידע אחר לגבי המבחן, מעבר לתשובה האם ההישגים עומדים בקריטריונים לקבלה לתכנית אם לאו. מדיניות זו נקבעה מתוך שיקולי דעת מקצועיים חינוכיים הלוקחים בחשבון את טובת   הילד , את השוויון בין כל הנבחנים ואת הצורך לשמור על חשאיותו של כלי האיתור.

 

האם ניתן לראות את מחברת בחינה של שלב א'?

בתיה"ס מונחים לשמור על חיסיון המבחן ולהימנע ממצב של הדלפת טופס הבחינה, העתקה, צילום או העברתו לכל גורם חיצוני לביה"ס. המבחנים אותם מקיים האגף למחוננים ולמצטיינים הנם מבחני קבלה לתכניות ייחודיות. המבחנים אינם דיאגנוסיטיים ולכן כל מה שניתן ללמוד מהתוצאות הוא האם ההישגים הגיעו לאחוזון שנקבע כסף הקבלה לתכנית. במקרים חריגים יש לפנות לרפרנט המחוזי  בנימוק הבקשה. הבקשה תיבדק. אם הבקשה תאושר המבחן יוצג להורים בנוכחות מנהל/ת ביה"ס והיועצ/ת בלבד. חל איסור לצלם  את המבחן, להעתיקו או לעשות שימוש הפוגע בזכויות היוצרים של המכון הבוחן.

לא ניתן לראות את מחברת הבחינה של שלב ב. 

כיצד ניתן לערער על תוצאות מבחן האיתור (מבחן שלב ב' המתבצע על ידי המכון)?

בקשת ערעור על תוצאות בחינה ומבחן חוזר יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האגף למחוננים ולמצטיינים עד  31 בדצמבר בכל שנה על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף www.education.gov.il/gifted הפניה מטופלת על ידי הרפרנטים במחוזות . בכל פניה נבדקת הזכאות של התלמיד למבחן חוזר במועד המבחנים הבא. בדיקה זו כוללת את הקרבה של הישגי התלמיד לסף הקבלה שנקבע. התשובה הנמסרת היא האם ההישגים קרובים או רחוקים . אם הם קרובים התלמיד זכאי למבחן חוזר במועד הבא , אם הם רחוקים בודקים האם יש נסיבות אחרות שיכולות לזכות במבחן חוזר . אם אין נסיבות כאלה יומלץ לתלמיד להגיש בקשה למבחן חוזר פעם נוספת בעוד שנה כלומר להיבחן אחרי שנתיים פעם נוספת. הרציונאל של מדיניות זו קשורה בתופעה מוכרת הנקראת late bloomers.

מעבר להודעת המערכת על קליטת הטופס במערכת, הרפרנט המחוזי ישיב על מהלך הטיפול עד שבועיים מיום קבלת הטופס.

מועד חוזר יתקיים בחורף בסביבות חודש מרץ.

 

כמה פעמים ניתן להיבחן במבחני האיתור בגיל בית ספר יסודי?

לפי מדיניות האגף למחוננים ולמצטיינים תלמידי יכול להיבחן פעמיים בלבד בגיל בית ספר יסודי. פעם בשלב האיתור ופעם נוספת בעקבות בקשת ערעור.

 

מיהם תלמידים הנמנים על אוכלוסיות ייחודיות?

על אוכלוסיות ייחודיות נמנים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (לקויי למידה, הפרעות קשב ולקויות פיזיות), תלמידים עולים,  תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית.  ההגדרות הנוגעות לקבוצות אוכלוסייה אלה, מידע על התכניות וטפסי פנייה אל הרפרנטים המחוזיים מצויים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים www.education.gov.il/gifted .    

 

איך מגישים בקשה למבחן בתנאים מותאמים?

ניתן להגיש בקשה למבחן מותאם באמצעות בטופס מקוון באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בצירוף המסמכים הרלוונטיים  : 

* מכתב בקשה של ההורים

* דו"ח אבחון של התלמיד  על ידי איש מקצוע: פסיכולוג חינוכי מומחה, רופא (נאורולוג, פסיכיאטר, אחר) מאבחן דידקטי  ובמקרים של לקות מוטורית אצל תלמיד עד כיתה ג' ניתן להגיש דו"ח של מרפא בעיסוק, על הדו"ח לכלול התייחסות מפורשת לתפקוד הלימודי

* טופס חוות דעת המורה/ יועץ ביה"ס- על ההורים להוריד מאתר האגף למחוננים ולמצטיינים

* טופס אישור העברת מידע חתום על ידי ההורים- על ההורים להוריד מאתר האגף למחוננים ולמצטיינים

חשוב להתעדכן במועד האחרון להגשת הבקשה למבחן בתנאים מותאמים. פניות שתוגשנה ללא כל המסמכים או לאחר המועד לא תטופלנה.

האם ניתן לערער על החלטת ועדת התאמות?

כן. ניתן להפנות ערעור על תוצאות ועדת התאמות באמצעות טופס מקוון באתר האגף למחוננים בכתובת

www.education.gov.il/giftedהבקשה תידון בוועדת התאמות מורחבת ותשובה סופית תשלח ממנהל האגף למחוננים ולמצטיינים עם העתק להורים ולמכון הבוחן .

האם יש דרך נוספת להתקבל לתכניות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים של האגף פרט למבחני האיתור?

לפי מדיניות של האגף מתקבלים למסגרות המחוננים תלמידים אשר נבחנו במבחני הקבלה מטעם האגף בלבד והישגיהם עמדו ברף הקבלה שנקבע באותו שנתון.

לא מתקבלים תלמידים למסגרות המחוננים עפ"י תעודות והמלצות, לא עפ"י אבחון אינדיבידואלי  ולא על תנאי.

כמו כן לא ניתן לפטור תלמיד ממבחן איתור על בסיס מצבים רגשיים . חשוב לזכור כי האגף מפעיל מגוון של תכניות לתלמידים מצטיינים בתוך בתיה"ס (כמו "אמירים" , "מצוינות 2000", חינוך לפסגות, קדם-עתידים, אקדמיה בתיכון ועוד) . תכניות אלו פועלות במאות בתי"ס ואינם מצריכות מבחן איתור כלשהו. הכניסה אליהם מבוססת על הישגים, התנהגות ומוטיבציה ונתונה לשיקולי הצוות החינוכי. פרטים נוספים על מדיניות ופעילות האגף  למחוננים ומצטיינים ניתן למצוא באתר האגף: www.education.gov.il/gifted      

 

כיצד מתבצע תהליך הדלגת כיתה? לפי איזו כיתה נבחן תלמיד שהודלג כיתה?

תהליך הדלגה מדרגת כיתה אחת לדרגת כיתה אחרת מתבצע בביה"ס בו לומד התלמיד.

המועצה הפדגוגית של בית-הספר תדון, במליאה או בוועדה ותאשר את ההחלטה. הצעה בדבר הדלגת תלמיד לכיתה גבוהה יותר על יסוד המלצת השירות הפסיכולוגי, תובא לאישור המועצה הפדגוגית והיא תבוצע באישור המפקח הכולל ובהסכמת ההורים.

ההורים יציגו מסמך של הועדה הפדגוגית הממליצה על הדלגה ולאיזה כיתה בפני אגף למחוננים ולמצטיינים .התלמיד יבחן בהתאם לכיתה אליה הודלג ולא לפי גילו הביולוגי.

 

אם התלמיד "קפץ כיתה" השנה, סמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא להגישו למבחן שלב ב' רק בשנה הבאה באמצעות פנייה של הוריו אל הרפרנט המחוזי. כך התלמיד יצמצם במהלך השנה הנוכחית את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שאליה הוקפץ. תלמיד זה ייבחן במבחני שלב ב' המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא "הוקפץ" והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת כיתה זו ולא לגילו הכרונולוגי.

 

האם ניתן להקדים את בחינת האיתור לגיל צעיר יותר?

לא ניתן להקדים את הבחינה. המבחנים מיועדים לתלמידי כיתות ב' או ג'  בישובים המשולבים במערך הטיפוח.

תהליך האיתור מתחיל כשנה לפני הפניית התלמיד למסגרות הטיפוח הייחודיות. במקומות בהם התוכנית מתחילה בכיתה ג', נערכים המבחנים בכיתה ב'; במקומות בהם התוכנית מתחילה בכיתה ד' נערכים המבחנים לתלמידי כיתה ג בהתאמה.

 

כיצד ניתן לעבור מתכנית המצטיינים לתכנית המחוננים (ליום שליפה- תכנית בקר)?

מעבר מתכנית המצטיינים לתכנית המחוננים מצריך ביצוע מבחן חוזר ועמידה בסף הקבלה שנקבע לאותו שנתון. מבחן חוזר מתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב'.  בקשת ערעור על תוצאות בחינה ומבחן חוזר יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האגף למחוננים ולמצטיינים עד 31 בדצמבר על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף www.education.gov.il/gifted.

 

כיצד ניתן לעבור מתכנית לתכנית?

בקשות העברה מתכנית לתכנית יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת

www.education.gov.il/gifted

חשוב להקפיד למלא אחר ההוראות באתר. 

 

האם ניתן להיבחן פעמיים באותה שנה?

לא ניתן להיבחן פעמיים באותה שנה. בחינה חוזרת  תתקיים לא לפני שחלפה לפחות שנה ממועד הבחינה הראשון. 

 

האם יש הבדל בין המבחנים של כיתות ב לעומת המבחנים של כיתות ג במבחן החוזר (לאחר ערעור) לתלמידים שלא עברו את שלב ב?

 המבחנים שונים. נורמות ההיבחנות שונות בהתאם לדרגת הכיתה.

 

מתי מתקבלות תוצאות מבחני האיתור בחינוך היסודי?

בתחילת חודש יוני.

 

האם  ניתן להיבחן בשפה אחרת פרט לעברית?

כן,  ניתן להבחן  באחת מהשפות הבאות: עברית קלה המותאמת לעולה חדש או תושב חוזר, אנגלית, צרפתית או רוסית. לבקשה במבחן בשפה זרה יש לפנות במועד בטופס מקוון באמצעות האתר האגף למחוננים ולמצטיינים בצירוף מסמך המציין את שנת העליה לארץ או אסמכתא שהתלמיד למד במסגרת דוברת שפה זרה באחת מבין שתי השנים שקדמו לבחינה. הבקשה תיבדק על ידי הרפרנט המחוזי.

זמינות האגף בטלפונים

האגף והרפרנטים במחוזות נותנים מענה טלפוני. לעיתים יש עומסי פניות. במקרה של היעדר זמינות ניתן לשלוח מייל בהתאם לפרטי ההתקשרות באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

מי מתקבל לכיתות המחוננים בבתי הספר היסודיים?

לכיתות הייחודיות למחוננים מתקבלים תלמידים שעברו את מבחני הקבלה של האגף בכיתה ב' או ג' בהתאם לאזור מגוריהם. השיבוץ בכיתות המחוננים  הנו בכפוף לאזורי הרישום שנקבעו בעיר ,על בסיס מקום פנוי  וראיון אישי . פרטים על תנאי הקבלה לכיתות המחוננים בחינוך היסודי ניתן למצוא באתר האגף למחוננים ולמצטיינים

www.education.gov.il/gifted

bottom of page