מרכז המידע: תכניות חינוך | גילאי חט"ב ותיכון

המידע המפורט בעמוד זה נאסף מאתרי מידע ומקורות חיצוניים על מנת להנגיש ולסייע בהבאת המידע במרוכז, המידע מובא לפניכם כפי שהוא, ללא כל בדיקה ובקרה, ולפיכך אין להסתמך עליו כעל מקור מידע רשמי בנושאים המפורטים או ייעוץ כלשהו.
שימו לב ! עמוד זה עדיין בשלבי עדכון הדרגתי והמידע הקיים בו אינו מקיף. מומלץ להיכנס מדי כמה ימים ולהתעדכן. 

בית הספר הווירטואלי לתלמידים מחוננים בחטיבת הביניים

למחוננים בחט"ב- ברחבי הארץ

למי מיועד ? למחוננים שאותרו במבחני משרד החינוך, גילאי חט"ב.

בהרשמה מראש ובתשלום מסובסד של כ- 50 ש"ח. 

תנאי קבלה: זיהוי אישי במערכת - לתלמידים מאותרים בלבד.

מתוך אתר משרד החינוך: מאז שנת 2002 מפעיל האגף למחוננים ולמצטיינים את בית הספר הווירטואלי לתלמידים מחוננים בחטיבת הביניים, קורסים מגוונים בלמידה מרחוק בהנחיית מומחים מהאקדמיה, תוך יצירת קשרים חברתיים עם קבוצת-שווים מהמגזרים השונים ומכל רחבי הארץ, ותוך יצירת מסגרת ברורה של מחויבות ואחריות של הלומד לתהליך הלמידה. התכנית כוללת קורסים מתחומי המדעים ומתחומים אחרים. חלק מהקורסים נלמדים גם בשפה הערבית. מסגרת הלימודים כוללת:

 • שיעורים ללימוד עצמאי: 10-12

 • מידע ומשימות מקוונות וכן קישורים לסימולציות ולעזרים ויזואליים ברשת

 • מפגשים סינכרוניים, בהם משתתפים כל התלמידים – כל אחד מהמחשב הביתי שלו: 2-3 סה"כ

 • מפגש פנים אל פנים באוניברסיטת תל אביב, בו פוגשים התלמידים את המנחה שלהם ואת חבריהם לקורס

 • לעתים הקורס מלווה בעבודת חקר.

שותפים לתכנית: משרד החינוך את הלמידה מלווה פורום המנוהל על ידי מנחה הקורס ופתוח לשימוש של התלמידים בנושאי הקורס ובנושאים אחרים. הקורסים במסגרת בית הספר מופעלים על ידי היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

היקף ושעות: קורס סימסטריאלי - היקף ושעות מפורטים מעלה.  

גילאים וחתך: מחטיבת הביניים, למחוננים שאותרו על ידי משרד החינוך.  

עלויות: השתתפות במימון, כ- 50 ש"ח.

איפה קיים: באתר אינטרנטי ייעודי.

אקדמיה בתיכון

למחוננים בגילאי על יסודי

למי מיועד ? לתלמידים מצטיינים ולתלמידים מחוננים בגילאי על-יסודי, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

תנאי סף: לימודים בתכנית מתחילים בקורס מקדים בהתאם למקצוע ההמרה. ציון 80 ומעלה בקורס זה הוא תנאי להמשך התכנית.

על התכנית: תכנית האצה. במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, להמיר למידה בבית הספר והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת מוסדות אקדמיים ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון.

היקף ושעות: 

הלימודים בתכנית מתחילים בקורס מקדים בהתאם למקצוע ההמרה. 

תלמיד ישוחרר מלימוד מקצוע לבגרות (מקצוע המרה) בביה"ס - רק לאחר שסיים בהצלחה את קורס ההמרה הראשון (בנוסף לקורס המקדים), ולאחר שקיבל אישור מבית הספר, אך לא לפני תום כיתה י'

לכל מוסד אקדמי שהצטרף לתכנית יש טבלת המרה שאושרה על ידי המפמ"ר במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. חלק מן ההמרות הן המרות מלאות (כל בחינת הבגרות, על כל השאלונים המרכיבים אותה, מומרת בקורסים של המוסד האקדמי) וחלקן המרות חלקיות.

חישוב הציון לתעודת הבגרות כולל ניקוד בונוס שנוסף לציון המתקבל בלימודי הקורס האקדמי. 

יש לסיים עד תום המחצית הראשונה של כיתה י"ב את קורסי ההמרה.

התכנית פועלת כיום במוסדות האקדמיים הבאים:

1. האוניברסיטה הפתוחה - ב- 16 מקצועות (אזרחות, אמנות, ביולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה מ"מ וממ"ד, כימיה, לשון, מדעי החברה: כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ספרות מ"מ וממ"ד, עולם הערבים והאסלאם, פיזיקה, פילוסופיה, תיאטרון, תקשורת).

2. המכללה האקדמית תל-חי - במדעי המחשב ובכימיה.

3. אוניברסיטת אריאל - ב- 11 מקצועות (אזרחות, ביולוגיה, גיאוגרפיה, כימיה, מדעי החברה: כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ספרות מ"מ, עולם הערבים והאסלאם, פיזיקה, תקשורת).

4. אוניברסיטת תל אביב - ב - 6 מקצועות (מתימטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי החברה).

5. האוניברסיטה העברית - יש תכניות רבות לקידום מצויינות או הקניית נקודות זכות אקדמיות

6. אוניברסיטת בן גוריון בנגב - תכנית "מארי קירי" לטיפוח מצויינות במדע ובכימיה, מקנה נקודות זכות אקדמיות

7. קמפוס בן-גוריון באילת - בספרות מ"מ וממ"ד ובפילוסופיה.

8. הטכניון - תכנית "מתיכון לטכניון" - נקודות זכות אקדמיות במקצועות מדעי המחשב, הנדסת חשמל, מתמטיקה, פיזיקה

גילאים וחתך: למצטיינים מכיתות י'-י"ב, ולתלמידים מחוננים החל מ-ט'.

שותפים להפעלה: האגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף המזכירות הפדגוגית ואגף א' לחינוך על יסודי

עלויות: שכר לימוד אקדמי, קיימות מלגות סיוע ומצויינות.

איפה קיים: ברחבי הארץ - מותנה ברישום בית הספר לתכנית, באמצעות טופס רישום

מנחים עמיתים - מנטורינג

למחוננים בגילאי י-יא

למי מיועד ? למחוננים  הבולטים ביכולותיהם ובהישגיהם (מחונני על).

תהליך המיון לתכנית: מתבצע על פי המלצות מורים, שאלונים אוטוביוגרפיים, התמודדות עם משימות וסדרה של ראיונות.

על התכנית:

קשר של תלמידים מחוננים עם מנחה-עמית שהוא מומחה מקצועי בתחומו, יכול להוות פריצת דרך בעבודת המנחה ובהתפתחותם האישית של התלמידים המחוננים. הקשר מאפשר להם להתנסות בחקר, ביצירה, בכתיבה בכל תחומי הדעת ובליווי מומחים מהשורה הראשונה.

מטרות התכנית:

מיצוי הפוטנציאל של תלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד בתחומי התעניינותם

פיתוח מודעות אתית–חברתית ואחריות בהתאם לערכים, לפילוסופיה ולמורשת היהודית

פיתוח מודעות בתלמידים מחוננים לאפשרויות, למגוון ולמורכבות הקיימת בחיי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה

 

לאחר ראיונות לתלמידים ולמומחים מהמאגר שנבנה לה - מוגדרים צמדי מנחה-תלמיד. התלמיד והמנחה נפגשים מספר פעמים וכן מתקיימים ימי עיון  בהם ניתן דגש להיבטים החברתיים-אתיים של התכנית.
מכון סאלד מלווה באופן רצוף את תהליך העבודה של כל צמד על מנת להבטיח שאכן הקשר ביניהם פועל היטב הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האישי. 

התכנית מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת כדי לבחון את התקדמותה לקראת הגשמת מטרותיה ויעדיה.

 

מתוך אתר מכון סאלד על התכנית - 

עד שנת 2016 השתתפו בתכנית 79 תלמידים בחמישה מחזורים, וכמחציתם הגיעו להישגים יוצאי דופן:

o למידה לתארים מתקדמים בתחומי העניין;

o המשך עבודת המחקר עם המנחה גם לאחר התכנית;

o הצגת מחקרים בכנסים מקצועיים בארץ וברחבי העולם ואף בכנס TED ;

o פרסום עבודות מחקר בכתבי עת בארץ ובעולם;

o השתתפות בתחרויות ובאולימפיאדות בתחומי המדעים, כדוגמת התחרות של INTEL ;

o יצירות מוסיקה, אמנות, קומיקס ואנימציה;

o פיתוחים יישומיים כמו תוכנה לבדיקת נתונים רפואיים ופיתוח אלגוריתם מתמטי לאינטראקציה בין אדם למכונה במכונית עתידית שהוגש כפטנט בארה"ב.

על ביצוע התכנית מופקד מטעם הקרן מכון הנרייטה סאלד ומלווה אותה ועדת היגוי שחבריה: פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן, פרופ' ורדה ברמץ, אוניברסיטת בן גוריון, הרב ד"ר יהודה ברנדייס, ראש בית המדרש במכללת רוברט ברן בבית מורשה בירושלים,  מפקד תכנית "תלפיות",  מנחם נדלר, מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים, ופנינה זלצר, מפקחת באגף למחוננים ולמצטיינים.

שותפים בהפעלה: צוות מומחים ממכון סאלד מפעיל את התכנית עבור האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך,בשיתוף קרן Legacy heritage

היקף ושעות: התלמיד והמנחה נפגשים פעם בשבועיים למשך 5 שעות. כמו כן מתקיימים שני ימי עיון שבהם נפגשים התלמידים והמנחים-העמיתים כדי לדון בתוצרי העבודה המשותפת ולהציג אותם.

גילאים וחתך: גילאי י' - יא, מחוננים עם יכולות גבוהות במיוחד. לתכנית נבחרים 15 תלמידים בשנה לפי קריטריונים שקבעה ועדת היגוי מיוחדת לעניין. 

מדעני העתיד - תכנית אלפא

לבוגרי כיתה ט

למי מיועד ? לתלמידים המחוננים והמצטיינים אשר בחרו להתמקד בלימודי המדעים או הטכנולוגיה במהלך לימודיהם בבית הספר התיכון.

שותפים לתכנית: משרד החינוך ואקדמיות ברחבי הארץ.

היקף ושעות: החל מהקיץ בסוף כיתה ט' ועד כיתה יא (כולל) - שנתיים סה"כ.

תנאי קבלה: המיון לתכנית מתקיים במהלך כיתה ט' והתכנית מורכבת מ-4 שלבים:
1מחנה קיץ ראשון בסוף כיתה ט' - שלב ממיין
שנת מחקר ראשונה במהלך כיתה י'
מחנה קיץ שני בתום כיתה י'
שנת מחקר שנייה במהלך כיתה י"א

גילאים וחתך:  למחוננים ומצטיינים שאותרו במיונים במהלך כיתה ט'. יש להירשם למיונים באתר התכנית במועד הרלוונטי המפורסם ולהציג את תעודת הציונים האחרונה. לאחר הרישום יישלח זימון (בחודש ינואר/פברואר) למבחן הערכה במוסד האקדמי הרלוונטי - מבחן ארצי. לאחריו יתקיים מבחן אקדמי, ואז - ראיון אישי. השלב האחרון הוא שלב מחנה קיץ - רק מעבר של המחנה בהצלחה יאפשר הצטרפות לתכנית. 

עלויות: מסובסדת במלואה. 

איפה קיים: 

תכנית אלפא פועלת ב-6 מוסדות אקדמיים:

 • אוניברסיטת תל אביב - באמצעות אוניברסיטת תל אביב לנוער

 • האוניברסיטה העברית בירושלים - באמצעות מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה

 • הטכניון - באמצעות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

 • אוניברסיטת בן גוריון בנגב - באמצעות מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע

 • מכון ויצמן למדע - באמצעות מכון דוידסון לחינוך מדעי

 • אוניברסיטת אריאל בשומרון – לבנות בלבד, באמצעות היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער

Please reload