top of page

מרכז המידע: כיתות ייחודיות | כל הגילאים

המידע המפורט בעמוד זה נאסף מאתרי מידע ומקורות חיצוניים על מנת להנגיש ולסייע בהבאת המידע במרוכז, המידע מובא לפניכם כפי שהוא, ללא כל בדיקה ובקרה, ולפיכך אין להסתמך עליו כעל מקור מידע רשמי בנושאים המפורטים או ייעוץ כלשהו.

 

למידע בנושא כיתות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים ראו כאן:

 

כיתות ייחודיות למחוננים מאותרים ביסודי ובעל יסודי | משרד החינוך   

 

מכון מופ"ת - כיתת מופ"ת למצויינות במדעים

חמד"ע - כיתת מצויינות על עירונית בפיזיקה (ת"א)
 

אוניברסיטת תל אביב - כיתת נחשון - בשיתוף עם תכנית תלפיות

 

אפשרויות נוספות - בבלוג של רחל ארליך "ארועים מחוננים" 

  שימו לב ! עמוד זה עדיין בשלבי עדכון הדרגתי והמידע הקיים בו אינו מקיף. מומלץ להיכנס מדי כמה ימים ולהתעדכן  

bottom of page