top of page

רוצים לשמור על הפעילות של יהלו"ם ולחזק את כוחה לפעול לקידום זכויות מחוננים וטיפוח מצויינוּת ?

 

תרמו לחיזוק כוחה הכלכלי של יהלו"ם

תרומה לתקציב יהלו"ם תוכלו לבצע בשלב זה באמצעות חשבון PAYBOX זמני שהקמנו 

 

מהן מטרות גיוס הכספים ? גיבשנו מטרות מוגדרות :

רישום כעמותה , פעילות הסברתית ותדמיתית, פעילות משפטית וציבורית 

 

* שימו לב - המטרה בטווח הארוך היא להוביל ולסייע בהליכים משפטיים עקרוניים ושישפיעו על חתך רחב בקהילה שלנו, בשום מקרה - אין כוונה או יכולת אפקטיבית להוביל תהליכים משפטיים ואחרים שנוגעים למקרים ופניות ספציפיים של כל פרט ופרט.

 

* שיקול הדעת בבחירת המימון והפעולה יהיה של חברי צוות העמותה, ויפורסם בשקיפות מלאה מדי שנה. 

* סכומים שייתרמו מעל 1000 ש"ח מתאגיד אחד - יפורסם שם התאגיד התורם באתר בשקיפות מלאה. 

bottom of page