top of page

מרכז המידע: רשימת קבוצות להקניית כישורים חברתיים

בית עמיתים - מושב מדרך עוז,  
077-5357652
055-8859659

מרכז "חמניה" - קיבוץ גבעת חיים מאוחד,  

04-6368494

מרכז "שבילים" קיבוץ העוגן, 

סמדר הראל 052-3891503

מרכז "מחוברים" - המרכז האקדמי רופין, עמק חפר 

054-6358335

054-5439311

שם המשחק - מיומנות חברתית - כפר סבא

052-861-2287

עדי עזרא  - כפר סבא,  

052-8081644

מרכז "דרך הקבוצה" - רעננה

09-7441116

052-3499018

ד"ר חיים רובינשטיין - רעננה

09-7460818

052-3343970

מרכז "כרמים- תל אביב, נחלת יצחק

שני  052-434-9252

ליאת קדוש - ראשון לציון

050-5910971
 

ניר צור - נס ציונה

050-2306220
 

ריפוי בעיסוק אופטימי - עדי סגל ויסברגר - מזכרת בתיה

052-3951642

שווים” – קבוצות לכישורים חברתיים
עדו מיכאלי 050-6248361
Ido.Michaeli11@gmail.com

מפג"ש - שילה
02-9942501

הורים יקרים,
 

מצורפת רשימה של קבוצות להקניית כישורים חברתיים במקומות שונים בארץ.
 

שימו לב! זו אינה רשימת המלצות. למנהלי האתר אין שום היכרות אישית או מקצועית עם אנשי המקצוע המופיעים ברשימה זו, או מידע על הכשרתם או ניסיונם. אנו מביאים לכם שמות שנאספו מהורים או מגורמים מקצועיים אחרים.  למנהלי האתר אין שום אחריות או קשר לשירות שניתן בפועל ויש תמיד לבדוק היטב את האדם אליו פניתם, הכשרתו ויכולתו לספק לכם מענה מתאים.

חשוב! קבוצות אלו אינן מיועדות באופן ספציפי לילדים מחוננים. חלק מן הקבוצות מיועדות לילדים עם בעיות תקשורת (ASD), וחלק מן הקבוצות מתאימות למגוון רחב יותר של אתגרים. באחריות ההורים לבדוק מראש מול המטפלים את התאמת הקבוצה לצרכיי ילדיהם, מתוך ידיעה כי השתלבות הילד בקבוצה שאינה מתאימה לצרכיו, עלולה לא להשיג את מטרות הטיפול ואף לגרום לנזק.
 

ניתן לעדכן אותנו במקרים של חוסר שביעות רצון או לעדכן לגבי קבוצות רלוונטיות נוספות דרך המייל המפורסם באתר יהלו"ם.

bottom of page