top of page

מרכז המידע: תכניות חינוך | מחוננים מאותרים

המידע המפורט בעמוד זה נאסף מאתרי מידע ומקורות חיצוניים על מנת להנגיש ולסייע בהבאת המידע במרוכז, המידע מובא לפניכם כפי שהוא, ללא כל בדיקה ובקרה, ולפיכך אין להסתמך עליו כעל מקור מידע רשמי בנושאים המפורטים או ייעוץ כלשהו.

כיתת מחוננים על אזורית - יסודי

ברחבי הארץ

למי מיועד: למחוננים

דרישות קבלה: מבחני משרד החינוך דו שלביים (קרני / סאלד) - איתור בכיתה ב', מעבר לכיתה ג' (למעט מקומות חריגים בהם מבחני האיתור בגיל אחר). לעתים גם ראיון אישי לבחינת התאמה על ידי צוות בית הספר המארח. 

הכיתות הייחודיות הן כיתות קטנות (תקן מקסימלי לכיתה 26 תלמידים) על אזוריות, המאפשרות מענה הולם לצרכים הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים של כל תלמיד ומאפשרות מפגש בין תלמידים הדומים זה לזה ביכולותיהם, ומעשירים זה את זה. תכנית הלימודים הנלמדת בכיתות הייחודיות מושתתת על הרחבה והעמקה של תכנית הלימודים הרגילה, בתוספת לימודי העשרה והאצה.

המורים המלמדים בכיתות הייחודיות הם בעלי הכשרה ייחודית וניסיון בהוראת תלמידים מחוננים ובמסגרת עבודתם עוברים השתלמויות בתחום זה, וכן מקבלים שכר גבוה יותר מהרגיל. ישנן תכניות אקדמיות שעובדות בשיתוף פעולה עם כיתות מחוננים בלבד.
מפעיל התכנית: האגף למו"מ משרד החינוך

עלויות: לעיתים בהשתתפות מימון הורים.

גילאים וחתך: ג-ו (לפעמים מתחיל ב- ד'). למחוננים שאותרו ב- 2 מבחני איתור (שלב א' ו-ב') מתקיימים בכיתה ב', ועברו מבחני סינון נוספים לפי שיקול דעת הרשות המקומית.

תפוצת הכיתות הקיימות בארץ (הרשימה חלקית ולא עדכנית)

הערה: עמדת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, נכון למרץ 2019 - היא שכיתות אלו אינן מספקות מענה מתאים למחוננים בגילאי יסודי. לכן, העמדה היא שלא ייפתחו כיתות נוספות כאלו, והכיתות הקיימות ימשיכו לפעול כל עוד הן פועלות באופן מוצלח, ובמקומות בהן הן פועלות באופן לא מוצלח יפעלו לסגירתן בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. תכנית "המחונן בכיתתו" אמורה לספק מענה משלים מתאים יותר בגילאי היסודי. 

מרכזי מחוננים - יום שליפה

ברחבי הארץ

למי מיועד: למחוננים

דרישות קבלה: מבחני משרד החינוך דו שלביים (קרני / סאלד) - איתור בכיתה ב', מעבר לכיתה ג' (למעט מקומות חריגים בהם מבחני האיתור בגיל אחר). 

למרכזי המחוננים מגיעים תלמידים שאותרו כמחוננים ואינם בכיתות הייחודיות, ליום אחד קבוע בשבוע - בזמן שעות הלימודים, שם הם נחשפים לקורסים בתכנים שונים ומגוונים ולומדים יחד בקבוצות קטנות. המרכזים מספקים מענה לימודי, רגשי וחברתי. 

מפעיל: משרד החינוך, באמצעות מרצי חוץ שאינם מתחום ההוראה.
גילאים וחתך: ג' - ט', לתלמידים שאותרו כמחוננים.

עלויות: בהשתתפות מימון הורים + הסעות. גובה ההשתתפות שונה בין הרשויות המקומיות.

תפוצה: המרכזים קיימים ברחבי הארץ (הרשימה חלקית)

המחונן והמצטיין בכיתתו

ברחבי הארץ - פיילוט צומח

למי מיועד: למחוננים ולמצטיינים 

דרישות קבלה: המאותרים במבחני משרד החינוך (קרני / סאלד) לאיתור מחוננים ומצטיינים בגילאי יסודי.

מתוך אתר משרד החינוך:

הצורך במתן תשומת לב לצרכים המתעוררים בעקבות יציאה של תלמידים אלו מבית הספר במשך יום אחד בשבוע ובמתן מענה עבורם במסגרת הכיתה ההטרוגנית, מציב אתגרים נוספים לפני המערכת הבית ספרית בכללותה, ולפני המורים המלמדים בכיתה במיוחד.
האגף למחוננים ולמצטיינים הקים צוות פיקוח והדרכה העוסק בנושא "המחונן בכיתתו" על כל היבטיו.
רכזי ההשתלבות הם השותפים המרכזיים בתוך בתי הספר בכל הנוגע לטיפול בתלמידים המחוננים והמצטיינים בתוך המערכת.

במה מחוננת ליצירה - בכתיבה / בקולנוע / בתיאטרון

ברחבי הארץ

למי מיועד: למחוננים במרכזי השליפה - המאותרים במבחני משרד החינוך (קרני / סאלד) - מכיתה ג'. 

 

במה מחוננת ליצירה - 3 תכניות חדשות שמופעלות במרכזי המחוננים:

בכתיבה (2 ימי עיון במדעטק חולון) - גילאי ה' עד י"ב

בקולנוע ואנימציה: (2 ימי עיון בסינמטק) - גילאי ה' עד י"ב

בתיאטרון: (2 ימי עיון ומפגש עם יוצרים מהתחום) - גילאי ו' עד ט'.

קורסים לתלמידי יסודי שמתקיימים באוניברסיטת תל אביב

לכיתות מחוננים בלבד - גוש דן

למי מיועד: למחוננים

דרישות קבלה: מבחני משרד החינוך דו שלביים (קרני / סאלד) - איתור בכיתה ב', מעבר לכיתה ג' + תלמידי כיתת מחוננים קבועה + תושבי גוש דן. התכנית פועלת ב-4 כיתות מחוננים בגוש דן.

מדי שנה מקיימת היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן סדרת מפגשים לתלמידים מחוננים מארבעה בתי-ספר: גרץ (תל-אביב), הלל (רמת-גן),  ועין גנים (פתח תקוה)

אנו רואים בשילוב של תלמידים מכמה בתי-ספר שני יתרונות מרכזיים: הראשון, הרחבת מעגל ההיכרויות של תלמידים אלה עם תלמידים בעלי אפיונים ויכולות דומים להם ממקומות שונים; השני, הגדלה משמעותית של מגוון הנושאים המוצע לתלמידים לבחירה. 

אחד המפתחות להצלחת הפרויקט הנו השתתפות התלמידים בקורסים הקרובים ללבם ככל האפשר. כל תלמיד משובץ ללימודים בהתאם לאפשרויות, תוך התחשבות רבה ככל הניתן בבקשותיו והעדפותיו. תוכנית הלימודים מתקיימת מזה מספר שנים באוניברסיטת תל אביב ביחידה לנוער שוחר מדע, בסמסטר א', בימי ראשון, בחודשים דצמבר-פברואר, בשעות 10:00 - 13:30.

היקף פעילות: בזמן שעות הלימודים, לכיתות מחוננים בלבד.

גילאים: ה'-ו'

איפה קיים: פתח תקווה, רמת גן, תל אביב 

בית הספר רמ"ה- תכנית טיפוח מכיתה א

לתושבי רמת השרון בלבד

למי מיועד: למחוננים

דרישות קבלה: תושבי רמת השרון בלבד + מאותרים במבחן ייעודי לתכנית במשרד החינוך (קרני / סאלד), מכיתה א'.

תכנית לטיפוח מחוננים ומצטיינים ברמת השרון - התכנית מתחילה כיום מכיתה א'.

הקבלה לתכנית היא ע"פ מבחני האיתור של מכון סאלד.
ביה"ס רמ"ה הוא מרכז טיפוח והעשרה למחוננים ומצטיינים מגיל הגן ועד יב' הפועל בפיקוח ואחריות האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך בשיתוף עם עיריית רמת השרון.
תלמידים אשר נמצאו מתאימים לקחת חלק בתכנית מגיעים ליום העשרה שבועי כאשר בשאר ימי השבוע הם לומדים בבתי הספר העירוניים המהווים את סביבת בני גילם הטבעית

Please reload

bottom of page