top of page

gifts for the gifted

הטבות קיץ לקהילת יהלו"ם

צוות יהלו"ם שמח להציג הטבות בעלות ערך ורלוונטיות ספציפית לקהילה מדי פעם. ההטבות מובאות אליכם בתיווך בהתנדבות מלאה מצדנו, לאחר בחינה ראשונית בלבד של קיום תועלות לקהילה.

ככל שתהיה יותר היענות כך נוכל לגדול ככוח צרכני אפקטיבי ולהביא יותר הטבות שוות לקהילה בהמשך, במיוחד נשמח שהקהילה תתגבש ותוכל להביא להתארגנויות "סגורות" עבור ילדים מחוננים ומצטיינים - מחוץ לחינוך הפורמלי - כדי לשפר את המענה לילדים אלו באופן עצמאי ורחב. 

שימו לב- הרשימה אינה רשימת המלצות שלנו ! למנהלי האתר אין שום היכרות אישית או מקצועית עם אנשי המקצוע המופיעים ברשימה זו, מידע על הכשרתם או ניסיונם ואנו מביאים לכם אותם כמידע שמגיע אלינו מהורים מהקהילה וכן מגורמים רלוונטיים אחרים. הפרסום אינו מהווה המלצה על המופיעים ברשימה, ולמנהלי האתר אין שום אחריות או קשר לשירות שניתן בפועל או לעסקה שתיסגר עצמאית בין הצדדים. יש תמיד לבדוק היטב את האדם אליו פניתם, הכשרתו ויכולתו לספק לכם מענה מתאים.

 

אנחנו מקווים שתהנו מההטבות ונשמח לשמוע מכם משוב על כך כדי ללמוד ולבחון הטבות נוספות בעתיד. 
פניות בנוגע לחוסר שביעות רצון קיצוני (נשמח לשמוע כדי לבחון את הדברים ואת המשך שתה"פ עמם בעתיד), לאי דיוקים או להוספת הטבה לרשימה ככל שיהיו כאלו, ניתן להפנות אלינו במייל.

קיץ שמח לכולם !

bottom of page